STAK, Coop en N.V

In Nederland moet je wettelijk voor de overdracht van een aandeel in een BV nog naar de notaris.
De STAK, Stichting Administratie Kantoor en de Coöperatie als juridisch erkende entiteiten maken het wel mogelijk om de overdracht niet notarieel te passeren. De STAK bestaat om aandelen te certificeren naar certificaten van aandelen. Bij een Coöperatie bestaat het eigen vermogen uit lidmaatschapsrechten of certificaten. Zowel de STAK als de Coöperatie doen aan winstdeling.

Stichting Administratiekantoor
Een STAK is een Stichting die de administratie uitvoert van de Certificaten van Aandelen in een BV of NV. De STAK is de meest gebruikte juridische opzet als je mensen wilt mee laten participeren of investeren in je bedrijf zonder stemrecht. Het wordt ook veel gebruikt voor werknemersparticipatieplannen. Certificaathouders spreken in het algemeen eenmondig via het bestuur van de STAK als één aandeelhouder in de Algemene vergadering van Aandeelhouders. Het juridisch eigendom (stem- en vergaderrecht) blijft bij de STAK.

Coöperatie 
Een coöperatie is een onderneming die wordt bestuurd en gefinancierd door leden. Wettelijk gezien is de coöperatie erg flexibel. Het is effectief een hybride tussen een vereniging en vennootschap. Zo kan je de doelen vrij bepalen. Bij de coöperatie met vermogen op naam kan je derden toelaten om mee te participeren in het kapitaal van de coöperatie. Door het geven van de mogelijkheid om ook weer uit te kunnen treden maak je het goed mogelijk om mee te doen zonder dat de coöperatie kapitaal verliest.

Bij Eyevestor onderscheiden we de Investor Coöperatie en de Werk Coöperatie. De Werk Coöperatie is in feite gelijk aan de werkmaatschappij, waar de Investor Coöperatie meer gelijk is aan de STAK.

Coöperatie of STAK of misschien wel een N.V.
We, samen met onze notaris, bespreken graag je situatie en kunnen je helpen te beslissen. Voor ons is het om het even.

De Naamloze Vennootschap staat het toe om zonder notaris de overdracht van aandelen te laten plaatsvinden. Traditioneel gezien zijn NV aandelen dan ook aan Toonder, ofwel niet op naam. Met Eyevestor zijn ze wel degelijk op naam en zodoende dus niet anoniem.

De NV is de meest geschikte vennootschap voor grootschalig aandeelhouderschap en eigenlijk altijd van toepassing bij beursgenoteerde bedrijven. In het buitenland zie je vaker NV's dan in Nederland, ook als ze niet beursgenoteerd zijn.

Hieronder een tabel waar we de voornaamste verschillen weergeven worden van de juridische entiteiten die toegankelijk zijn voor (semi)publieke Eyeventures.

Hieronder de voornaamste karakteristieken van een STAK en Coop

STAK

 • Stichting
 • Certificaat van aandeel
 • Certificaathouders hebben enkel economischrecht en geen stemrecht
 • Nieuwe uitgifte certificaten vereist nieuwe uitgiften aandelen in BV met notariële akte van inbreng en uitgifte
 • Een type certficaathouder
 • Bestuur heeft stemrecht over aandelen in beheer

Coöperatie

 • Vereniging met winstoogmerk
 • Lidmaatschapsrecht of certificaat
 • Leden hebben informatierecht, vergaderrecht en stemrecht
 • Tot 49% van de certificaathouders hoeft niet Lid te zijn van de coöperatie
 • Vergaderen kan ook elektronisch (voor alle of sommige Leden
 • Tot vier Ledentype mogelijk
 • Met stemweging is er alle controle flexibliliteit

Eigendomsrecht

STAK

Investor Coöperatie

Werk Coöperatie

N.V / (B.V)

Certificaat van een aandeel van een B.V of N.V

Lidmaatschapsrecht in vereniging met winstoogmerk

Lidmaatschapsrecht in vereniging met winstoogmerk

Aandeel aan toonder / op naam in Naamloze Vennootschap. (B.V aandelen zijn altijd op naam)

Go back to menu

Overdracht

STAK

Investor Coöperatie

Werk Coöperatie

N.V / (B.V)

Certificaat van een aandeel van een B.V of N.V

Lidmaatschapsrecht in vereniging met winstoogmerk

Lidmaatschapsrecht in vereniging met winstoogmerk

Aandeel aan toonder / op naam in Naamloze Vennootschap. (B.V aandelen zijn altijd op naam)

Go back to menu

Stemrecht & stemweging

STAK

Investor Coöperatie

Werk Coöperatie

N.V / (B.V)

Stemrecht is standaard losgekoppeld van het aandeel van de onderliggende BV. Stemrecht ligt bij het bestuur van de STAK. Onderstaande opties zijn mogelijk

Optie 1: 1 stem per Member
Optie 2: X stemmen per Member per Member type
Optie 3: X stemmen per Eyecon per Member type
Optie 4: 1 stem per Eyecon

Bij optie 4 zijn er 2 restrictie mogelijkheden die je additioneel kan instellen:
1. max. stemweging % per Member per Member type
2. Member types grouperen - max. stemweging % per group

Stemrecht is onlosmakelijk van het recht.

Optie 1: 1 stem per Member
Optie 2: X stemmen per Member per Member type
Optie 3: X stemmen per Eyecon per Member type
Optie 4: 1 stem per Eyecon

Bij optie 4 zijn er 2 restrictie mogelijkheden die je additioneel kan instellen:
1. max. stemweging % per Member per Member type
2. Member types grouperen - max. stemweging % per group

Stemrecht is onlosmakelijk van het recht.

Optie 1: 1 stem per Member
Optie 2: X stemmen per Member per Member type
Optie 3: X stemmen per Eyecon per Member type
Optie 4: 1 stem per Eyecon

Bij optie 4 zijn er 2 restricties mogelijkheden die je additioneel kan instellen:
1. max. stemweging % per Member per Member type
2. Member types grouperen - max. stemweging % per group

Stemrecht is onlosmakelijk van het recht.

Optie 1: 1 stem per Member
Optie 2: X stemmen per Member per Member type
Optie 3: X stemmen per Eyecon per Member type
Optie 4: 1 stem per Eyecon

Bij optie 4 zijn er 2 restrictie mogelijkheden die je additioneel kan instellen:
1. max. stemweging % per Member per Member type
2. Member types grouperen - max. stemweging % per group

Go back to menu

Vergaderrecht

STAK

Investor Coöperatie

Werk Coöperatie

N.V / (B.V)

Ja – m.b.t. de vergadering van de STAK.Nee – m.b.t. de vergadering van de onderliggende BV.

Ja – onlosmakelijk van het leden-recht.

Ja – onlosmakelijk van het leden-recht.

Ja – onlosmakelijk van het leden-recht.

Go back to menu

winstrecht

STAK

Investor Coöperatie

Werk Coöperatie

N.V / (B.V)

Ja

Ja

Ja

Ja – onlosmakelijk van het aandeel

Go back to menu

Waardevermeerdering / Waardevermindering

STAK

Investor Coöperatie

Werk Coöperatie

N.V / (B.V)

Mogelijk

Mogelijk

Mogelijk

Mogelijk

Go back to menu

Persoonlijke aansprakelijkheid

STAK

Investor Coöperatie

Werk Coöperatie

N.V / (B.V)

Nee

Nee

Nee

Nee

Go back to menu

Oprichting

STAK

Investor Coöperatie

Werk Cooperatie

N.V / (B.V)

Via Notaris.

Via Notaris

Via Notaris

Via Notaris

Go back to menu

aantal oprichters

STAK

Investor Coöperatie

Werk Cooperatie

N.V / (B.V)

Tenminste 1

Tenminste 2

Tenminste 2

Tenminste 1

Go back to menu

Verkoop / Koop

STAK

Investor Coöperatie

Werk Coöperatie

N.V / (B.V)

Via onderhandse akte

Via onderhandse akte

Via onderhandse akte

Via onderhandse akte (bij B.V - enkel mogelijk via Notaris - authentieke akte

Go back to menu

Bestuur

STAK

Investor Coöperatie

Werk Coöperatie

N.V / (B.V)

Tenminste 1

Tenminste 1

Tenminste 1

Tenminste 1

Go back to menu

vennootschapsbelasting

STAK

Investor Coöperatie

Werk Coöperatie

N.V / (B.V)

Niet van toepassing - STAK voert geen bedrijf

Niet van toepassing - Investor Coöperatie voert geen bedrijf

Van toepassing

Van toepassing

Go back to menu

Nieuwe uitgifte eigendomsrechten

STAK

Investor Coöperatie

Werk Coöperatie

N.V / (B.V)

Via bestuursbesluit en notariële akte - akte van uitgifte

Via bestuursbesluit

Via bestuursbesluit

Via bestuursbesluit (bij Toonder) en notariële akte - akte van uitgifte (bij op naam)

Go back to menu

Belasting - dividend uitkering

STAK

Investor Coöperatie

Werk Coöperatie

N.V / (B.V)

Dividendbelasting plichtig

Dividendbelasting plichtig

Niet dividendbelasting plichtig

Dividendbelasting plichtig

Go back to menu

Vrijstellingsregeling - aanmerkelijk belang

STAK

Investor Coöperatie

Werk Coöperatie

N.V / (B.V)

Ja

Ja

Ja

Ja

Go back to menu

Aftrekbare winst

STAK

Investor Coöperatie

Werk Coöperatie

N.V / (B.V)

Ja

Ja

Ja - de verlengstukwinst die gemaakt wordt door de leden kan in mindering worden gebracht op de winst van de cooperatie

Ja

Go back to menu

Loonbelasting / heffing

STAK

Investor Coöperatie

Werk Coöperatie

N.V

 Niet van toepassing

Niet van toepassing.

In loondienst. Situatie afhankelijk.

In loondienst

Go back to menu

Minimum Aandelenkapitaal

STAK

Investor Coöperatie

Werk Coöperatie

N.V (B.V)

 €0,01

€ 0,00

€ 0,00

€ 45,000
B.V €0,01

Go back to menu

Stak, Coop of N.V ?

Werkzaamheden

Nationaal

Internationaal

Oprichting Stichting Administratiekantoor ("STAK" incl. vaststelling administratievoorwaarden

€ 797

-

Wijziging bestaande statuten en administratievoorwaarden

€ 997

-

Uitgifte aandelen aan STAK - één aandeelhouder 

€ 497

€ 597

Uitgifte aandelen aan STAK - twee aandeelhouders

€597**

€ 697

Overdracht aandelen aan STAK - één verkoper

€ 597

€ 697

Overdracht aandelen aan STAK - twee verkopers (nationaal)

€ 697**

€ 797

B.V opzet in combi met STAK als enig aandeelhouder

€ 497

-

* De eyevestor model statuten en voorwaarden zijn ontwikkeld in samenwerking met Schut van de Ven Notariskantoor. Bedragen zijn excl. BTW en verschotten.Verschotten zijn additionele kosten die de notaris moet maken voor de uitvoering van de opdracht. Voorbeelden zijn kosten voor de inschrijving KVK. De Algemene Voorwaarden van Schut van de Ven zijn van toepassing.

** Het kostenoverzicht is beperkt tot vennootschappen met maximaal twee aandeelhouders. Indien het meer aandeelhouders worden is het afhankelijk van hoeveel aandeelhouders het zijn en of dat Nederlandse of buitenlandse entiteiten zijn.

Notitie: Eyevestor heeft geen enkel commercieel gewin bij dit kostenoverzicht. 

We zijn het ervan uitgegaan dat de registers op orde zijn (origineel aandeelhoudersregister en, indien van toepassing, het certificaathoudersregister c.q. het ledenregister); de titelrecherches op orde zijn (de akten waarbij de betreffende verkopende aandeelhouder(s) zijn/haar/hun aandelen hebben verkregen); de aandelen in de betreffende vennootschap niet zijn bezwaard met een beperkt recht (pandrecht of recht van vruchtgebruik) of er een beslag op de aandelen rust; en er geen aanvullende documenten nodig zijn (denk daarbij aan bijv. aan een toetredingsovereenkomst tot een bestaande aandeelhoudersovereenkomst of allerlei interne goedkeuringsbesluiten van bepaalde aandeelhouders/organen).

Werkzaamheden

Nationaal

Internationaal

Oprichting Cooperatie ("Coop")

€ 797

-

Wijziging bestaande statuten

€ 997

-

Uitgifte aandelen aan Coop - één aandeelhouder 

€ 497

€ 597

Uitgifte aandelen aan Coop - twee aandeelhouders

€597**

€ 697

Overdracht aandelen aan Coop - één verkoper

€ 597

€ 697

Overdracht aandelen aan Coop - twee verkopers (nationaal)

€ 697**

€ 797

B.V opzet in combi met Coöperatie als enig aandeelhouder

€ 497

-

* De eyevestor model statuten en voorwaarden zijn ontwikkeld in samenwerking met Schut van de Ven Notariskantoor. Bedragen zijn excl. BTW en verschotten. Verschotten zijn additionele kosten die de notaris moet maken voor de uitvoering van de opdracht. Voorbeelden zijn kosten voor de inschrijving KVK. De Algemene Voorwaarden van Schut van de Ven zijn van toepassing.

** Het kostenoverzicht is beperkt tot vennootschappen met maximaal twee aandeelhouders. Indien het meer aandeelhouders worden is het afhankelijk van hoeveel aandeelhouders het zijn en of dat Nederlandse of buitenlandse entiteiten zijn.

Notitie: Eyevestor heeft geen enkel commercieel gewin bij dit kostenoverzicht. 

We zijn het ervan uitgegaan dat de coöperatie wordt opgericht door twee oprichters; de registers op orde zijn (origineel aandeelhoudersregister en, indien van toepassing, het certificaathoudersregister c.q. het ledenregister); de titelrecherches op orde zijn (de akten waarbij de betreffende verkopende aandeelhouder(s) zijn/haar/hun aandelen hebben verkregen); de aandelen in de betreffende vennootschap niet zijn bezwaard met een beperkt recht (pandrecht of recht van vruchtgebruik) of er een beslag op de aandelen rust; en er geen aanvullende documenten nodig zijn (denk daarbij aan bijv. aan een toetredingsovereenkomst tot een bestaande aandeelhoudersovereenkomst of allerlei interne goedkeuringsbesluiten van bepaalde aandeelhouders/organen).

The Share Company

Contact

Eyevestor B.V
Europalaan 100 
3526 KS Utrecht
Nederland
KVK: 67783309
+ 31 30 8080 013 
hello@eyevestor.com

Schrijf je in!

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.